Sidan är under Bearbete

Totalleverantör? icke...
  Det finns många som säger sig vilja vara "totalleverantör".
  Ett argument skulle vara att skära i hanterings- &
  administrationskostnader. Ärligt, är det så i verkligheten?
  Skäl finns att tro att det ej längre är så i en ny värld där
  snabbhet är avgörande.
  Några av våra konkurrenter är stora, ruskigt stora t.o.m.,
  med tre, kanske fyrsiffriga miljonbelopp i omsättning.
  Men är man en bättre leverantör av just produktions-
  verktyg? Intressant jämförelse. Storleken är som bekant
  inte alltid avgörande.
  Vi inser naturligtvis att vi är små i denna kronjämförelse.
  Men ändå större hos våra leverantörer. Vi kan anta att
  det förmodligen är för att vi är specialister inom vårt fack.
  
  Grundstomme

 
Att vara steget före inom vår nisch är avgörande för oss.
  Sedan 1923 har vi arbetat med produktionsverktyg i vår
  del av Sverige. Det är en så lång tidsrymd att man tycker
  sig förflyttad till industrins barndom då man tittar i våra
  gamla kataloger. En unik kompetens har vi i bagaget,
  hur man undviker misstag, under de här åren bör vi
  nämligen redan hunnit göra de allra flesta!
 

Kontakta oss via e-post

e-post

  Agenturer

 
Vi har valt, och väljer, våra agenturer med omsorg.
  Vi är nämligen lite kräsna. Sak samma med de som valt
  oss att representera sitt namn. Kvalitet och säkerhet är
  vår 100%-iga strävan. Agenturnamnen vi har bör tala
  för sig själva. Förutom att de är världsnamn innebär de
  långsiktighet, spetsteknologi och inte minst viktigt,
  service. Det finns alltså mycket bakom oss.
 

Kontakta oss via tel

040-220200

  Vad vi kan...

 
En signal till oss och vi kan ställa upp med suveräna
  lösningar, från maskiner till hållande- & skärande verktyg,
  skärvätskor och slutligen, mätverktyg som skall bekräfta
  en förväntad kvalitet och slutprodukt.

Kantyxegatan 23

213 76 Malmö

  Vi sticker ut hakan. Med en sådan filosofi kanske inte
  alltid fakturapriset blir det lägsta, med däremot blir slut-
  resultatet ofta överlägset. Glädjen över ett lågt pris
  behöver ju inte upphäva förbannelsen över den låga
  kvaliteten, vilket ju är ett välbekant faktum.
 
  Vad erbjuder vi  mera?

 
Kunskap, och det har vi samlat på oss under fyra
  generationer. Vi kan alltså branschen från praktiskt taget
  sedan den föddes. Hos oss finns en omfattande katalog-
  kännedom vilken behövs även i IT-världen. Att veta
  hur och var man får tag i det udda, kan ibland vara en
  hel vetenskap.
 
  Men absolut viktigast är att vi även har kompetensen
  att rekommendera rätt verktyg och skärdata för
  kundens material och därigenom reducera produktions-
  kostnaderna. Kompetensen får vi genom ett nära
  samarbete med kunden, räcker inte vår kompetens till,
  tar vi till våra huvudmäns egna kunniga produktions-
  specialister.
 
  Framtid...

 
Inskriven affärsidé på Malmö Maskin är att vara det mest
  ekonomiska alternativet som leverantör av produktions-
  verktyg och maskiner till den sydsvenska verkstads-
  industrin.
  
  I första rummet skall kundens optimala produktion säkras.
  För detta krävs långsiktighet, kunnande och service.
  Vi tror oss ha alla dessa pusselbitar.
  
  För ett litet familjeföretag är framtiden viktig. I den skall
  vi ju leva. Det skall alltid kännas att just här hör man
  man hemma. Hos oss är du alltid välkommen, för att göra
  affärer, diskutera en ritning, få en kopp kaffe eller rentav
  bara komma in och snacka en stund.
  
  Det skall ju vara roligt också.
  Vi fortsätter med det!
 
 
 

Copyright ©2008